Betaling via elektronisch bankieren
U heeft de mogelijkheid om een directe betaling via internet bankieren te plaatsen via iDeal en Sofortbanking en voor klanten uit België is er MisterCash.

Betaling via PayPal en Creditcard betalingen via PayPal
Ook is er de mogelijkheid om Uw bestelling via PayPal met Uw PayPal account of met een Visa, Mastercard of American Expres creditcard af te rekenen, extra kosten worden berekend 4,5% van het bestelbedrag.

Vooruitbetalen via een overboeking
U kunt Uw bestelling via een overboeking betalen met de gegevens aangegeven op de betaal-pagina van
Gebruik hiervoor ook het rekening nummer en betalingskenmerk dat door CCV Pay wordt aangegeven.
Wij brengen voor een betaling via een overboeking €2,50 service kosten in rekening. Bij een betaling via een overboeking wordt de bestelling pas verzonden wanneer wij het verschuldigde geldbedrag hebben ontvangen, de overboeking moet binnen het aangeven termijn na de orderplaatsing zijn overgemaakt, anders zijn wij genoodzaakt de order uit ons systeem te verwijderen.

Achteraf betalen via Billink in Nederland
“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Liefdeshangslotje.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a)  risicoanalyses
b)  de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Tevens zal de Klant de volgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden, disclaimer of gelijksoortige uitlating:

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”).
Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
aangesloten organisaties.
Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.
In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven.
Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen.
Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Billink op de volgende contact pagina: https://www.billink.nl/contact of via e-mail: info@billink.nl of via WhatsApp op nummer: 06 - 24 18 01 51

Let op bij het gebruik van acheraf betalen via Billink met een verzending via briefpost
Bij het plaatsen van een order met de  keuze voor achteraf betalen en de standaard keuze van een verzending per briefpost van Postnl is dit geheel voor eigen risico mocht deze bestelling onderweg kwijtraken of beschadigen. De factuur van Billink wordt dan altijd geactiveerd en door Billink verzonden en bent u dan ook verplicht deze te gaan betalen
Mocht U toch gebruik willen maken van een betaling achteraf maar het risico van deze manier van verzending niet willen lopen, kunt u het beste  eerst even contact met ons opnenem via klantenservice@liefdeshangslotje.nl

 

  


| Meer